Záchranářský výcvikový víkend

pod vedením Ivety Soukupové

Volenice - 29.-30.3.2014

Motto:

"Psí záchranařina není jen psí sport, nebo kynologická aktivita, ale je to především poslání. Čím je pes a psovod lépe připravený, tím má větší šanci jednou zachránit lidský život "

výcvik sutin + ploch: Iveta Soukupová

Iveta se záchranařině věnuje aktivně od roku 1989, je členem ZBK Libereckého kraje a SDH Hejnice, 11 let bohaté zkušenosti ve funkci výcvikáře, 9 let  působila jako rozhodčí pro záchr. zk. SH ČMS, složeno 30 záchr. zkoušek s celkem 3 psy, včetně nejvyšších v ZZP2, ZZP3, ZTV, ZZP/N, RH-FB, RH-FLB, RH-TB, ZPV-B. Účastník téměř padesáti záchranných soutěží, národních i mezinárodních, včetně mistrovství záchr.psů Rakouska, Maďarska, Slovenska i ČR. V praxi absolvovala několik desítek nasazení, z toho jednou v Rakousku a jednou na Slovensku. Od roku 2007 dopisuje pravidelně do časopisu Psí sporty, kde publikuje mimo jiné svou metodiku výcviku.

+ zkušený figurant

výcvik poslušnosti a motivace: Beata Štýbrová

 

Záchranářský výcvikový víkend je určen pro začátečníky i pokročilé

 

Začátečníci:

Začátečníci budou mít možnost seznámit se s tím, co záchranařina obnáší, vyzkoušet si, zda má pes pro záchranářský výcvik vlohy, dozví se jak se psem začít a jaký výcvikový postup je vhodný právě pro jejich psa. Doporučujeme, aby pes uměl štěkat na povel(není nutné).

 

Pokročilí:

Psovodům, kteří se záchranařině již věnují, nabízíme běžný výcvik (podle požadavku - nácvik přímého označení figuranta, vyhledávání osoby v neznámém terénu atd.) a také pomoc při řešení různých výcvikových problémů u psa - malý zájem o figuranta, odbíhání od osoby, "zatloukání" úkrytů, "upadání" zájmu psa o nalezení osoby během hledání, problémy při značení určitého typu úkrytu (spodní, výškové, zcela zakryté...), značení zbytkových pachů, teplých úkrytů, napachovaných věcí, jídla atd.

Součástí výcvikového víkendu bude také noční výcvik.

 

Poslušnost:

Součástí záchranařiny je poslušnost. Kromě motivační radostné poslušnosti, jednotlivých cviků, vyzkoušíme střelbu, nesení cizí osobou. Přizpůsobíme jednotlivým účastníků.

 


Kde:

Dog center Ajax, Volenice http://www.dogcenter.cz/

 

Cena výcvikového víkendu:

1 psovod + 1 pes: 2100,- Kč - cena zahrnuje výcvik, ubytování na pokojích, plná penze (2x snídaně - sobota a neděle, 2x oběd - sobota a neděle, 2x večeře - v pátek a sobotu),

každý další pes: 1000,- Kč

psovod bez psa: 1500,- Kč

pes možnost ubytování na pokoji - příplatek 50,- Kč

 

Záloha 1000,- Kč splatná na účet: 1197311033/0800, doplatek na místě.

poznámka: záchranářský víkend + jméno

 

Omezený počet účastníků, v závislosti na úrovni vycvičení.Záloha je vratná v případě nekonnání víkendu.

 

Seznam přihlášených zde

 

seminář naplněný

 

 

Podrobnější informace a přihláška na: beata.stybrova@seznam.cz

tel: 608179966 - Beata Štýbrová

 

   
 
     
         
home